Επικοινωνία

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΙΙ:

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-5294286
FAX: 210-5294286
E-MAIL: karab@aua.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
ΚΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210-5294281
E-MAIL: christiekor@aua.gr

ή παρακαλώ χρησιμοποιείστε την ακόλουθη φόρμα: