Μητσοπούλου, Κορνηλία

Πακέτο Εργασίας: 
ΠΕ1.9: «Απομόνωση και χαρακτηρισμός συστατικών του Hypericum perforatum: Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων τους με εφαρμογές στη γεωργία»
Επιβλέπων: 
Κουλαδούρος Ηλίας
Όνομα: 
Κορνηλία
Επώνυμο: 
Μητσοπούλου