Αναστασάκη, Ειρήνη

Πακέτο Εργασίας: 
ΠΕ1.14: «Απομόνωση, χαρακτηρισμός συστατικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Μεσογειακής χλωρίδας. Μελέτη και αξιολόγηση της βιολογικής δραστικότητας».
Επιβλέπων: 
Πολυσίου Μόσχος
Όνομα: 
Ειρήνη
Επώνυμο: 
Αναστασάκη