Μουζάκη-Παξινού , Ακριβή-Χαρά

Πακέτο Εργασίας: 
ΠΕ 1.1: «Μελέτη της δράσης ζιζανιοκτόνων σε φωτοσυνθέτοντες οργανισμούς μη στόχους με τη χρήση βιοδεικτών και βιοσημαντών».
Επιβλέπων: 
Αράπης Γεράσιμος
Όνομα: 
Ακριβή-Χαρά
Επώνυμο: 
Μουζάκη-Παξινού