Λύτρα, Ιωάννα

Πακέτο Εργασίας: 
ΠΕ1.3 : «Παρουσία, εποχιακή διακύμανση και αξιολόγηση του κρατούντος συστήματος αντιμετώπισης των Culicidae (Insecta: Diptera) σε ορυζώνες της Ελλάδας».
Επιβλέπων: 
Εμμανουήλ Νικόλαος
Όνομα: 
Ιωάννα
Επώνυμο: 
Λύτρα