Βολουδάκης, Δημήτριος

Πακέτο Εργασίας: 
ΠΕ1.5 : «Προβλέψεις επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στις αροτραίες καλλιέργειες στην Ελλάδα».
Επιβλέπων: 
Καραμάνος Ανδρέας
Όνομα: 
Δημήτριος
Επώνυμο: 
Βολουδάκης