Μασέλου, Διονυσία

Πακέτο Εργασίας: 
ΠΕ1.16: «Μελέτη της επίδρασης του φυτοπαρασιτισμού, του επιπέδου πείνας και της ενδοομαδικής θήρευσης (IGP) στην λειτουργική απόκριση πολυφάγων θηρευτών».
Επιβλέπων: 
Φαντινού Αργυρώ
Όνομα: 
Διονυσία
Επώνυμο: 
Μασέλου