Αποστόλου, Άννα

Πακέτο Εργασίας: 
ΠΕ1.17: «Μοριακή-Χημική μελέτη των φυτών της οικογένειας Rosaceae και Vitaceae και η διερεύνηση της βιοδραστικότητας των εκχυλισμάτων τους»
Επιβλέπων: 
Χαρουτουνιάν Σέρκος
Όνομα: 
Άννα
Επώνυμο: 
Αποστόλου